Oświadczenie Burmistrza Miasta Zakopane z 15 lipca 2011 roku

 

Zamieszczam oświadczenie burmistrza Janusza Majchra z przeświadczeniem, że na tym sporze, o fundamentalnym znaczeniu dla Zakopanego,  stracimy wszyscy – nie tylko mieszkańcy naszego miasta i powiatu, ale również turyści, na których tak nam zależy.

Na wczorajszą (14 lipca)  Sesję Rady Miasta przygotowałem Uchwałę w sprawie zmian budżetowych w naszym mieście i zmianę uchwały dotyczącej przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na lata 2011-2020. W związku z przeciągającymi się procedurami administracyjnymi w Ministerstwie Infrastruktury, związanymi z odwoływaniem się mieszkańców od zajęcia terenów pod planowaną przebudowę ul. Broniewskiego (chodzi o 3 m2) i zatwierdzeniem projektu budowy ulicy na Harendzie, zaistniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że zadania te mogą nie zostać w pełni zrealizowane w bieżącym roku. Zaistniała więc konieczność przesunięcia tych pozycji budżetowych w czasie, tak aby nie obciążać budżetu.

 

Radni klubów Jedność TatrzańskaSolidarne Zakopane i Niezależni nie przyjęli tej informacji do wiadomości. Nie dokonali zmiany w budżecie, jednocześnie wstrzymując budowę mieszkań przy ul. Kasprowicza – przypominam, że dysponujemy prawomocną zgodą na budowę ok. 100 lokali komunalnych. Swoją decyzją wstrzymali zakończenie budowy mostu na potoku Bystra przy ul. Małaszyńskiego, nie zgodzili się na pilny remont mostu na Drodze na Olczę. Będzie to skutkowało zamknięciem tego mostu i wyłączeniem przejazdu przez Olczę w najbliższych dniach. Nie będzie też remontu ostatniego odcinka ul. Kościuszki między Alejami 3-go Maja a ul. Krupówki. Przez wczorajszą decyzję Radnych opozycji nie dojdzie do remontu ul. Sabały, ul. Zaruskiego i budowy ul. Zaryckiego. W tym tygodniu miałem podpisać umowę na budowę mieszkań przy ul. Małaszyńskiego. Inwestycję tę mieliśmy realizować w błyskawicznym tempie dla potrzeb mieszkańców. Decyzja Radnych opozycyjnych spowoduje również uniemożliwienie przekazania dotacji Świetlicy „Promyczkowo”, działającej dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalistów

Swoją decyzją Radni wyżej wspomnianych Klubów nie wyrazili zgody na tak oczekiwaną inwestycję ujęcia wody i odprowadzania jej do potoku na Harendzie-Króle, narażając tym samym, mieszkańców Harendy na możliwość kolejnych podtopień.

Są to nieodpowiedzialne działania, zarówno przewodniczącego Rady Jerzego Zacharko jak i Radnych opozycji, m.in. pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego, winnych znać procedury przesunięć budżetowych. Stwierdzenie na korytarzu, jakie padło z ust Radnego Władysława Łukaszczyka, że (cytuję) „nie musimy realizować Zaryckiego", jest sprzeniewierzeniem się mieszkańcom, którzy od lat oczekują na tę inwestycję. Z przykrością informuję, że ta decyzja w konsekwencji pociągnęła za sobą wstrzymanie przebudowy i modernizacji Placu Niepodległości.

Oto radni, którzy świadomie i skutecznie sypią piach w tryby koła zamachowego zakopiańskich przemian i inwestycji modernizacyjnych: Wawrzyniec Bystrzycki – Jedność Tatrzańska, Leszek Dorula – Jedność Tatrzańska, Zbigniew Figlarz – Jedność Tatrzańska, Jan Gąsienica Walczak – Jedność Tatrzańska, Józef Figiel – Solidarne Zakopane, Józef Kowalik – Solidarne Zakopane, Władysław Łukaszczyk – Solidarne Zakopane Marzena Mitan-Abel – Solidarne Zakopane, Jerzy Zacharko – Solidarne Zakopane, Wojciech Tatar – Tatrzański Klub Niezależnych i Marek Trzaskoś – Tatrzański Klub Niezależnych.

W głosowaniu imiennym, które odbyło sie na Sesji Rady Miasta Zakopane w dniu 14 lipca 2011 roku wyżej wymienienie Radni wzięli pełną odpowiedzialność za zatrzymanie inwestycji w Zakopanem, za ściąganie na mieszkańców i turystów niebezpieczeństw oraz utrudnień w ruchu.

Drodzy Mieszkańcy! Warto zapamiętać te nazwiska, by wiedzieć, komu zawdzięczamy zatrzymanie procesu modernizacji naszego miasta. W związku z zaistniałą, a nie przewidywaną przeze mnie sytuacją, zwołuję w trybie nadzwyczajnym Sesję Rady Miasta Zakopane w najkrótszym możliwym terminie. Zapraszam na Sesję jak największą liczbę mieszkańców naszego miasta, by zobaczyli i przekonali sie o działalności wybranych przez siebie Radnych.

Publicznie i oficjalnie zapraszam Starostę Andrzeja Gąsienicę Makowskiego, by naocznie przekonał się, do jakiej destrukcji są zdolni Jego ludzie. To działanie opozycji w myśl tezy: „uniemożliwimy Burmistrzowi realizację modernizacji miasta, a następnie oskarżymy go, że nic nie robi”. Ta nieodpowiedzialna decyzja Rady, dająca tyle nieskrywanej radości Radnym Bystrzyckiemu i Walczakowi, stawia pod dużym znakiem zapytania możliwość współpracy na rzecz mieszkańców naszego miasta. Liczę na opamiętanie się Radnych opozycji i przyjęcie na najbliższej Sesji korekty w budżecie, umożliwiającej Burmistrzowi niezbędne i bardzo pilne inwestycje w Zakopanem.

Mam nadzieję, że mieszkańcy szybko zorientują się, co jest grane w naszej Radzie, komu zależy na rozwoju i poprawianiu życia naszym mieszkańcom, a komu na interesie politycznym. Dla pełnego obrazu dodam, że Radni Klubów Platforma Obywatelska i Twoje Zakopane głosowali za zmianami w budżecie, chcąc tym samym wesprzeć działania Burmistrzazmierzające do kontynuowania inwestycji tak potrzebnych Zakopanemu.

Z poważaniem:
Burmistrz Miasta Zakopane
Janusz Majcher.

 

« Powrót

 

Jedna odpowiedź

  1. Jurek napisał(a):

    Pani Ewo,
    Czy radni opozycyjni przedstawili jakieś argumenty na poparcie swojej decyzji?

Dodaj odpowiedź